- som historie
 

- som historie

Det lå i kortene at jeg kom til at beskæftige mig med sprog og kommunikation. Alle i min nærmeste familie er eller har været lærere. Vokset op i provinsen dengang præsten og læreren stadig var bogens og dannelsens repræsentanter. Og så i Sønderjylland, hvor kulturkampen stadig var levende.

Jeg brugte en del år på litteraturvidenskaben. Det bragte mig vidt omkring i filosofi, historie, psykologi, sociologi og sprogvidenskab. Nu bagefter er jeg især glad for at jeg har lært at læse tekster, også det der står mellem linjerne.

Mine første organisatoriske erfaringer stammer fra aktivistmiljøerne i 70'erne. Studenterbevægelsen og grupper inden for skole- og sundhedsvæsenet. Jeg har senere opdaget at organisationspolitik og rævekager trives lige godt inden for og uden for de etablerede systemer.

Jeg begyndte at undervise allerede i mine første år på universitetet, og det fortsatte jeg med i de år jeg var tilknyttet sundhedsvæsenet. Der fik jeg også for alvor vakt interessen for ting der går på tværs: tværfagligt, tværfunktionelt, tværorganisatorisk. Det er mig stadig en gåde hvordan et system der er så opdelt som sygehusvæsenet overhovedet kan producere. Der må være enorme menneskelige ressourcer til stede.

To kulturskift har været væsentlige for mig: da jeg flyttede fra provinsen til København, og da jeg gik fra det offentlige til det private erhvervsliv. Begge gange har jeg selv fået afkræftet en række fordomme, og begge gange har det slået mig hvor mange stereotypier og forestillinger om 'de andre' der uden videre trives i det daglige liv.

3M blev min indgang til det internationale og til min udvikling fra underviser til konsulent. Hvad det første angår, så fik jeg mulighed for at studere og arbejde med kulturspørgsmål i en efterhånden global kontekst. Det sidste er især en bevægelse væk fra at have svar på rede hånd og hen imod at stille - forhåbentligvis - nyttige spørgsmål og til at tilrettelægge inspirerende læringsmiljøer.

Det var først og fremmest kulturinteressen der lå bag mit hop ud i tilværelsen som freelancer. Hvorfor nøjes med én fugl i hånden, når der er ti på taget? Eller begrænse sin erfaringsverden til ét bageri, når der er så mange andre med hver sin duft? Sådan har jeg det stadig - der venter nye erfaringer om hvert eneste hjørne.

Nu efter 20 år som ekstern konsulent kan jeg mærke at det batter. Mit sammenligningsgrundlag er blevet meget bredere, eksemplerne melder sig hurtigt når jeg skal illustrere en problemstilling. Min lugtesans i forhold til forskellige bagerier er blevet skærpet - og samtidig tror jeg min tolerance er øget.

     
  - som datablad